Algemeen

Van der Bos respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van der Bos verwerkt.

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie

Van der Bos verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om met u als betrokkene contact te onderhouden. Voor evaluatie van onze dienstverlening kan Van der Bos een derde partij inschakelen. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Van der Bos geeft u toestemming voor het gebruiken van uw persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het versturen van een nieuwsbrief. Uiteraard kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden.

Doel verwerking persoonsgegevens

Van der Bos verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
het verlenen van diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst (tot verkoop of reparatie van landbouwvoertuigen- machines en/of onderdelen hiervan); het innen van declaraties;

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Van der Bos verwerkt – onder meer – de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Van der Bos omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Van der Bos verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

Delen van persoonsgegevens met derden

Van der Bos deelt uw persoonsgegevens niet met derde partijen.

Beveiliging persoonsgegevens

Van der Bos hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Van der Bos gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Van der Bos in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Van der Bos bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van der Bos aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij moet u denken aan de wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan info@vdbosmechanisatie of via 0512 – 51 3662

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Van der Bos neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Van der Bos, www.vdbosmechanisatie,  zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn, Instagram of Facebook. Van der Bos houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacybeleid van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Van der Bos houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Van der Bos aan derden verkocht en/of om niet aan verstrekt.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Van der Bos te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Van der Bos maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Van der Bos geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Van der Bos heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacybeleid

Van der Bos heeft het recht de inhoud van dit privacybeleid op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacybeleid worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of ons privacybeleid dan kunt u contact opnemen met Van der Bos via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op 0512-513662

Deze privacyverklaring is op 1 juni 2018 vastgesteld.